Shekinah betekent “God die zichzelf in de volheid van Zijn heerlijkheid in het leven van zijn volk manifesteert '.  De Evangelische Kerk Shekinah is een plaats van verzoening en herstel, van vrede en liefde, van rust en kalmte. De Evangelische Kerk Shekinah is ook een plek waar u kunt genieten van een echte herstel, u leidend naar de volheid van het leven waar onze Heer Jezus stierf voor, zodat u het heeft. Shekinah is een internationale omgeving die alle mensen van alle rassen en talen ontvangt. We houden onze diensten vooral in het Engels en het Nederlands en u kunt altijd de vertaling van de gehele dienst in het Frans, Spaans, Portugees, Italianen en Afrikaans krijgen. Alle macht is gegeven aan onze Heer Jezus. Christus bouwt Zijn Kerk en de poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen. Verenigt met ons  in het verspreiden van het Evangelie van Onze Heer Jezus-Christus om de Godvruchtige waarden in onze samenleving te behouden.


Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Filippenzen 4:6-7