“En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende”: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. “

Mattheüs 28: 19-20

Contact Info

MIRADORPLEIN 39, 6222 TE MAASTRICHT, The Netherlands

Weekly Activities

Zondag – 14:00 – Eredienst
Dinsdag – 19:00 – Contactgroepen
Woensdag – 15:00 – Gebedsmeeting
Woensdag – 17:00 – Zangoefeningen
Vrijdag – 11:00 – Evangelisatie
Zaterdag – 15:00 – Bezoeken

Contact opnemen

Stuur ons uw gebedsverzoek. Onze God verhoort gebeden! Psalm 91:15; Jeremiah 33:3

Get Social