“En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende”: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. “

Mattheüs 28: 19-20

Contact Info

Bijlmerdreef 1239, 1103 TX Amsterdam The Netherlands

dekandelaar

Aanbid met ons in Shekinah Evangelical Church


KANDELAAR
Bijlmerdreef 1239
1103 TX Amsterdam
The Netherlands
THE LORD BLESS YOU

Get Social