Pastor Mariana

Profeet Joshua

Kerk coordinator : Zuster Barbara

Vertalers teamleider : Zuster Eunice

Administrateur: Zuster Betty

Outreach secretaris : Zuster Rachel

Media: Zuster Mary

Muziek en geluid afdeling : Broeder Trésor

Infrastructuur: Zuster Sarah

Dames comité leider : Zuster Esther

Pastoor: Ds. Mariana

Als pastor geeft Ds. Mariana geestelijk leiderschap en leiding aan de hele gemeente. Ze is verantwoordelijk voor preken, onderwijzen en toezicht houden op de geestelijke ontwikkeling van de gemeenteleden. Ds. Mariana leidt de visie en missie van de kerk en zorgt ervoor dat alle activiteiten en programma’s in lijn zijn met de kernwaarden en doelen van de kerk. Ze biedt ook pastorale zorg, counseling en ondersteuning aan individuen en gezinnen binnen de kerkgemeenschap en zorgt voor een verzorgende en inclusieve omgeving.

Jeugdpastor: Ds. Joshua

Ds. Joshua dient als jeugdpastor, toegewijd aan de geestelijke groei en ontwikkeling van de jongere leden van de kerk. Hij organiseert en leidt jeugdgerichte diensten, bijbelstudies, evenementen en activiteiten om tieners en jongvolwassenen te betrekken en te inspireren. Ds. Joshua biedt mentorschap, begeleiding en steun aan de jeugd en helpt hen op weg op hun geloofsreis en bij persoonlijke uitdagingen. Hij werkt nauw samen met ouders en andere kerkleiders om een levendige en ondersteunende gemeenschap voor de jongere generatie te creëren.

Aanbiddingsteamleider: Ds. Eunice

Als teamleider aanbidding is Ds. Eunice verantwoordelijk voor het toezicht op alle aspecten van de aanbiddingservaring in de kerk. Ze leidt het aanbiddingsteam bij het plannen en coördineren van muziek voor de diensten en zorgt ervoor dat elke aanbiddingssessie geestelijk verheffend en muzikaal inspirerend is. Ds. Eunice selecteert liederen, arrangeert muziekstukken en projectie, ze coördineert repetities met muzikanten en vocalisten. Haar doel is om een aanbiddingsomgeving te creëren die de deelname van de gemeente aanmoedigt en de band van de gemeente met God verdiept door middel van muziek en lofprijzing.

Gebedsleider: Diaken Imro

Diaken Imro staat als gebedsleider aan het hoofd van de gebedsdienst van de kerk. Hij organiseert regelmatige gebedsbijeenkomsten, voorbidingssessies en speciale gebedsevenementen en creëert zo mogelijkheden voor de gemeente om samen te komen in gezamenlijk gebed. Diaken Imro leidt ook gebedskettingen en coördineert met gebedsgroepen om specifieke noden binnen de kerk en de bredere gemeenschap aan te pakken. Zijn rol is cruciaal voor het bevorderen van een sterke gebedscultuur en om ervoor te zorgen dat gebed een fundamenteel aspect blijft van het leven en de activiteiten van de kerk.

Communicatie: Br. Cecilio

Br. Cecilio beheert de communicatie-inspanningen van de kerk en zorgt ervoor dat de informatiestroom tussen kerkleiders, leden en de bredere gemeenschap soepel verloopt. Hij houdt toezicht op het maken en verspreiden van flyers en andere kerkpublicaties. Br. Cecilio is ook verantwoordelijk voor het beheer van de sociale media van de kerk en andere digitale communicatie. Zijn werk zorgt ervoor dat de gemeente op de hoogte blijft van komende evenementen, aankondigingen en belangrijke berichten van de kerkleiding.

Afdeling Ushers: Br. Micheal

Br. Micheal leidt de afdeling Ushers, die een belangrijke rol speelt in het verwelkomen en assisteren van kerkgangers. Hij coördineert een team van bodes die bezoekers begroeten, hen helpen plaatsen te vinden, bulletins uitdelen en algemene assistentie verlenen tijdens de diensten. Fr. Micheal zorgt ervoor dat de bodes getraind zijn om een warme en gastvrije sfeer te creëren, zodat iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt. Zijn team helpt ook bij het handhaven van de orde en een vlotte doorstroming tijdens diensten en speciale evenementen.

Infrastructuur: Br. Ehis

Fr. Ehis is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fysieke faciliteiten van de kerk. Hij houdt toezicht op de algemene onderhoudstaken om ervoor te zorgen dat de kerkzaal en de omgeving veilig, functioneel en mooi zijn. Br. Ehis coördineert samen met het team van bodes alle infrastructurele behoeften, zoals de opstelling van stoelen en tafels en de installatie van de geluidsinstallatie. Zijn ijverige werk zorgt ervoor dat de omgeving van de kerk bevorderlijk blijft voor de erediensten en gemeenschapsactiviteiten.