Genezing- en verlossingsteam

Jezus Christus, de Verlosser maakt gebruik van zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars in De Evangelische Kerk Shekinah om u te helpen in uw verlossingsproces door het gebed van de kracht van het Woord van God.

Marcus 16: 17* “En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken”

In De Evangelische Kerk Shekinah bidden wij tot God om hem te bedanken voor zijn werk in ons leven en Zijn Heilige Naam te verheerlijken. We bidden om God te vragen ons te helpen in ons leven. We bidden ook voor iedereen en voor onze gemeenschappen omdat wij geleid worden door de Heilige Geest.

Bent u geconfronteerd met een situatie in uw leven die vraagt om ingreep? Soms vinden we het moeilijk om zelfs de woorden te vinden om God om hulp te vragen. Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 21.00 uur, houden we een speciale verlossingsdienst; U bent van harte welkom om uw genezing en verlossing ontvangen. Als u nog gebedsverzoeken heeft, kunt u deze indienen en zullen we bidden voor u en met u naar Jezus, De Verlosser, om u te helpen. We leren u ook de Christelijke manieren om uw genezing en verlossing in uw dagelijkse wandel met God te onderhouden.

*) Tenzij anders aangegeven, zijn alle Schrift citaten op deze website van de King James Versie.

healing