Welkom bij De Evangelische Kerk Shekinah in Maastricht, Nederland. Shekinah betekent “God die zichzelf in de volheid van Zijn heerlijkheid in het leven van zijn volk manifesteert. De Evangelische Kerk Shekinah is een plaats van verzoening en herstel van vrede en liefde, van rust en kalmte. Een plek waar u kunt genieten van een echte herstel u leidend naar de volheid van het leven waar onze Heer Jezus stierf voor, zodat u het heeft.  Jezus Christus, onze Heer is gekomen, opdat we het leven hebben, en overvloed hebben.

Johannes 10: 10b – Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Johannes 3: 8b.

Uw gift is een heilig zaad. Uw vrijgevigheid is vereerd, uw gift wordt gebruikt in de meest effectieve manier om de behoeftigen te helpen. Wij zorgen voor de armen met voedsel, kleding, eerste levensbehoeften, hulp en hoop. We maken ook gebruik van uw giften om het Evangelie van Onze Heer Jezus Christus te verspreiden onder alle schepselen, door middel van onze ministeries om Goddelijke waarden in onze samenleving te behouden.

De Evangelische Kerk Shekinah is lid van de Evangelische Raad van Kerken in Nederland en is officieel bij de de Kamer van Koophandel (KvK. 56660561) en bij de belastingdienst  geregistreerd.

Ons gebed is dat de Heer u zegent en uw hartje begeert. Meer dan u vraagt of denkt dat de Heer voor u en uw gezin zal doen, volgens Zijn kracht, die in ons werkt voor de vooruitgang van Zijn koninkrijk.

Uw zaad wordt geplant in een goede bodem en er zal een grote oogst brengen, u plaatsend  in het centrum van de vervulling van uw goddelijke bestemming in Jezus ‘naam. God zegene je inderdaad.

De Evangelische Kerk Shekinah wordt ondersteund door de Gaven van genereuze partners zoals u voor de vooruitgang van het Werk en het Koninkrijk van Onze God.

Uw giften en offers zijn welkom als een zaadje geplant voor een honderdvoudige oogst.

De Evangelische Kerk Shekinah heeft een ANBI-status en u kunt aanspraak doen op teruggave van de belastingdienst. God zegene u en verrijk u in de Naam van Onze Heer Jezus.
De bankgegevens van de kerk in Nederland:

Shekinah Evangelische Kerk
IBAN: NL96 INGB0006158277
BIC: INGBNL2A 

Doe een schenking