Creative Power of Prayer

Creative Power of Prayer

Creatieve kracht van het gebed

Dit boek leert hoe je creatief kunt zijn door het Woord van God in gebed uit te spreken en uit te spreken over situaties in het leven en over de dingen waar we op hopen. Hoe kun je de creatieve aard van God hebben?

Hebreeën 11: 3 “Door het geloof begrijpen we dat de werelden door het woord van God zijn gekaderd, zodat de dingen die gezien worden niet gemaakt zijn van dingen die wel verschijnen”. Terwijl we het Woord in het geloof spreken, zullen dingen die niet in ons leven, onze gezinnen en naties in Jezus Christus’ naam beginnen te verschijnen.

Met uw vriendelijke donatie van welk bedrag dan ook kunnen wij u dit nuttige hulpmiddel sturen met verhelderende Bijbelse Woorden over de God die door uw woorden in het Gebed geschapen kracht krijgt. God zegene u.