Bediening aan drugsverslaafden

Drugsverslaving is een van de grootste plagen in onze samenleving van vandaag. Deze plaag heeft:

  • Geen leeftijdsgrens
  • Geen klasse limiet
  • Geen ras limiet
  • Geen religie limiet


Geen geslacht limietAls boodschappers, ambassadeur van het goede nieuws van de verlossing en verlossing in de Evangelische Kerk Shekinah, bidden en staan wij als goede voorbeelden voor degenen die het slachtoffer zijn van deze plaag.

Ze kunnen zich uit spiegelen door middel van ons door de kracht van het Woord van God en de Heilige Geest die in ons is om weer op te staan van waar het mis ging, naar de plaats waar ze moeten zijn: vrij, schoon, gered en uiteindelijk een voorbeeld worden ook voor anderen door de kracht van het Leven, dat is in het evangelie van onze Heer Jezus Christus tot eer van God de Vader.

Handelingen 10:28 – Hij zei tegen hen: ‘U weet dat het ​Joden​ verboden is met niet-Joden​ om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of ​onrein​ mag beschouwen.