Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Shekinah Evangelische Kerk heeft de ANBI status en giften zijn dus aftrekbaar.

anbi

Naam

Shekinah Evangelische Kerk

RSIN

852243790

Contactgegevens

MIRADORPLEIN 39
6222 TE MAASTRICHT
0438505456 / 0685261335 / 0685158171

Financiën

Enkele vaste vrijwilligers ontvangen een vergoeding binnen de daarvoor geldende maxima. Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

Het fiscaal nummer van Shekinah Evangelische Kerk is: 8522.43.790
Het ANBI nummer van Shekinah Evangelische Kerk is RSIN 8522-43-790

Bestuur samenstelling

Bestuurder
Secretariaat
Penningmeester
Lid

KvK Nummer

56660561

Officieel Statuut

Kerkgenootschap

Doelstelling

De doelstelling van het Kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19: “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.”

Verslag van activiteiten

Wilt u bijdragen aan het werk van de Shekinah Evangelische Kerk? Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt dankzij giften van sponsors. Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer NL96 INGB 0006 1582 77 – Shekinah Evangelische Kerk. God zegen u!