In Spreuken 11:14 lezen we: “Waar geen raadgeving is, vallen de mensen: maar in de veelheid van raadgevers is er veiligheid.”

In Spreuken 13:10 lezen we: “Door onbeschaamdheid komt niets anders dan strijd, maar de wijsheid is bij hen die raad krijgen.”

Spreuken 15: 22 “Zonder raadsels zijn teleurgesteld: maar in de veelheid van raadgevers zijn ze gevestigd.”

Shekinah Evangelical Church is een veilige plaats vol medelevende mensen die elkaar accepteren. We beschouwen onze pastorale roeping als een voorrecht en een grote verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om familieproblemen, gezondheidsproblemen, carrièreproblemen, drugs- en alcoholgerelateerde problemen, onze counseling bediening heeft als doel om mensen te laten praten over hun problemen, hen te leren hoe ze hun problemen moeten oplossen en hen te helpen hun problemen op te lossen.

De sessies worden gehouden in een vertrouwelijke omgeving waar niemand anders de kamer binnen kan komen of het gesprek kan afluisteren. Namen, datum, tijd en inhoud van de sessie worden veilig opgeslagen en nauwlettend in de gaten gehouden. Ons ondersteuningssysteem is een gerichte aanpak die grenzen herkent en de juiste doorverwijzing maakt wanneer meer professionele hulp nodig is. We handelen in overeenstemming met de wet en zullen gevallen van moord, seksueel en fysiek misbruik en kindermisbruik aan de bevoegde autoriteiten melden. Anders dan in deze en soortgelijke omstandigheden wordt de vertrouwelijkheid gehandhaafd en wordt er geen melding gemaakt aan derden, tenzij op verzoek van de persoon of op bevel van een burgerlijke rechtbank.

Wij zien onszelf als kanalen van Gods liefde en besteden bijzondere aandacht aan de kwetsbaarheid van individuen. Wij zijn gevoelig voor hun culturele, familiale en religieuze achtergrond en maken deze tot een onderdeel van hun referentiekader. We respecteren hun waardigheid en persoonlijke grenzen.

Jezus Christus is onze Heer.