Annual Financial Report 2015

Uitgaven 2015 2015 inkomsten 2015 2015
Begroting Realisatie Begroting Realisatie
brandstof (fuel) 480.00 550.00 Collecten (t/m December 2015) 2,846.95
fotokopiën (photocopy’s) 24.00 24.00
diversen 275.81
huur (rent) 1,620.00 1,620.00
website -450.00
flyers 212.80
eten en drinken (food) 380.23
bankkosten (bank cost) 65.40 103.97
tienden gespaard (tithes) 213.50 Tienden gespaard (tithes) 213.50
Totaal uitgaven 2,189.40 3,830.31 Totaal inkomsten
3,060.45
Spaarpot:
jubileum (anniversary) 260.00 210.00
specificatie diversen:
sprekers 145.81
vervoer spreker 30.00
doopbad 50.00
koor 50.00
Totaal -275.81