ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Shekinah Evangelische Kerk heeft de ANBI status en giften zijn dus aftrekbaar.

anbi
Gevraagde gegevens Waar te vinden
Naam Shekinah Evangelische Kerk
RSIN 852243790
Contactgegevens Aesculaapstraat 4
6216CM Maastricht
0438505456 / 0685261335 / 0685158171
KvK Nummer 56660561
Officieel Statuut Kerkgenootschap
Doelstelling De doelstelling van het Kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19: “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.”
Verslag van activiteiten Zie onze statuten
Financiële verantwoording Zie financieel jaarverslag 2015
Zie financieel jaarverslag 2016
Zie financieel jaarverslag 2017

Wilt u bijdragen aan het werk van de Shekinah Evangelische Kerk? Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt dankzij giften van sponsors. Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer NL96 INGB 0006 1582 77 – Shekinah Evangelische Kerk. God zegen u!